Werken met SIMA®

U wilt graag zelf werken met SIMA® ?

Er zijn twee manieren om dat te doen:

1. SIMA®  Professional en MotivatieKompas®Coach

De opleiding is geschikt voor mensen die werkzaam zijn op het vlak van HRM, loopbaanbegeleiding, mobiliteit, beroeps- en/of studiekeuzekeuze en voor mensen met ervaring op het gebied van coaching, training en/of opleiding. Neem voor meer informatie contact op.

a) De opleiding begint met het opstellen van uw eigen MotivatieProfiel door een gecertificeerde SIMA®Professional. Dit onderdeel is van essentieel belang aangezien u zelf anderen pas kunt helpen als u zelf hebt doorlopen en ervaren hoe groot de invloed is van motivatie in uw eigen leven. Hiernaast biedt het u op hetzelfde moment nieuw zicht op uw eigen werk en loopbaanontwikkeling.

b) In de driedaagse opleiding tot gecertificeerd SIMA® Professional leert u op gestructureerde wijze een analyse voor het MotivatieProfiel uit te voeren. Daarmee kunt u mensen assisteren bij het nemen van de stappen om werk te vinden waarin zij hun talenten maximaal kunnen ontplooien en echte voldoening kunnen vinden. Deze opleiding omvat zowel het leren identificeren van intrinsieke motivatie en de andere onderdelen van een volledig MotivatieProfiel en de voor SIMA® specifieke interviewtechniek, als het samenstellen van een gefundeerd rapport. Tijdens de driedaagse opleiding wordt gewerkt met een proefpersoon zodat u het hele proces van een SIMA® analyse meemaakt.

c) Na de driedaagse opleiding volgt het certificeringstraject waarin u met vijf, door u zelf gevonden, proefpersonen aan de slag gaat om hun motivatiepatroon in kaart te brengen. Daarbij krijgt u van ons supervisie en begeleiding en feedback op de materialen die u inzendt. Als u bij het traject met de laatste proefpersoon het juiste kwaliteitsniveau heeft bereikt, is de opleiding afgerond en wordt u gecertificeerd tot SIMA®Professional.

Middels de opleiding tot SIMA®Professional bent u tevens MotivatieKompas® Coach en daarmee bevoegd om individuele mensen te begeleiden met de MotivatieKompas® programma's van Stichting Emergo. de opleiding tot MotivatieKompas® Coach kan ook als een op zichzelf staande opleiding gevolgd worden. (Zie hieronder 2.)

Na afloop sluit u bij SIMA Nederland B.V. een sublicentieovereenkomst af waarmee u bevoegd bent om professioneel met SIMA® te werken.
SIMA-Nederland is als enige organisatie in Nederland bevoegd om officiële sublicenties uit te geven om met SIMA® te kunnen werken.

2. MotivatieKompas® Coach/Groepsbegeleider

Het MotivatieKompas is een vereenvoudigde toepassing van het Systeem voor Individuele Motivatie Analyse. Het is oorspronkelijk ontwikkeld door Stichting Emergo om leerlingen en studenten in een klassikaal programma te helpen goede keuzes te maken voor vervolgopleiding en beroepsrichting.
Daartoe leren de leerlingen zichzelf zo goed kennen dat ze zelf kunnen ontdekken of een bepaald beroep bij hen zal passen, of zij daar hun talenten kunnen gebruiken en met plezier kunnen werken.

Het programma bleek zo effectief dat Stichting Emergo besloot het ook te gebruiken voor volwassenen die al aan het werk zijn.

a) De opleiding omvat twee dagen. Daarin wordt in eerste instantie het eigen MotivatieKompas (“MK”)gemaakt. Daarna wordt de interview techniek die nodig is om de juiste informatie te verzamelen onderwezen en beoefend om een goed MK te maken. Ten slotte wordt geleerd hoe jonge (of volwassen) mensen te helpen op basis van hun MK hun juiste school profiel, vervolgstudie of loopbaanstap te kiezen
b) Na de tweedaagse opleiding volgt het certificeringtraject waarin u, met drie door u zelf te vinden, proefpersonen aan de slag gaat om hen met behulp van het MK te helpen een passende keuze te maken. Daarbij krijgt u supervisie, begeleiding, en feedback op de informatie die u inzendt. Als u bij het traject met de laatste proefpersoon het juiste kwaliteitsniveau heeft bereikt, is de opleiding afgerond en wordt u gecertificeerd tot MK Coach.
c) Indien uw ook met groepen wilt werken is er een additioneel stuk supervisie. Eerst loopt u mee bij een groepsprogramma en daarna voert u zelf onder supervisie een groepsprogramma uit. Als dit goed gaat wordt u gecertificeerd tot MotivatieKompas Groepsbegeleider.
De doelgroep voor deze opleiding is voor docenten en voor andere personen (met een coaching achtergrond) die jongeren op individuele basis willen helpen bij het ontdekken wie ze zijn en wat hen motiveert met het MotivatieKompas programma.
Neem contact op voor informatie.

Wie verzorgt de opleidingen?

De opleidingen worden gegeven door medewerkers van MOtAM b.v. MOtAM helpt jongeren en volwassenen m.b.v. SIMA®.

MOtAM voert ook zelf op onderwijsinstellingen de MotivatieKompas programma’s uit om groepen jongeren te helpen bij het maken van meer gefundeerde en passende keuzes voor profiel, studie en/of beroepsrichting. Zie voor meer informatie MOtAM .

SIMA®  licentie

De naam SIMA® is in de Europese Unie geregistreerd als handels- en merknaam.
Het intellectueel eigendom van ( SIMA®) berust bij SIMA® International, Inc. . Deze organisatie verstrekt licentieovereenkomsten aan organisaties die tegen betaling van royalties gebruik maken van de methode. SIMA Nederland, gevestigd te Naarden heeft een dergelijke licentie en heeft daarbij het recht sub licenties te verstrekken aan organisaties of personen die met de methode willen werken. Personen of organisaties die dat willen doen worden opgeleid en gecertificeerd als SIMA® Professional zoals hierboven beschreven
De kennis die in het boek “De kracht van motivatie” openbaar wordt gemaakt is bedoeld om de lezer in staat te stellen met SIMA® zijn of haar eigen MotivatieProfiel in kaart te brengen. Personen die dit als beroepsuitoefening – dus tegen betaling – voor derden willen doen dienen daartoe opgeleid te worden en een sub licentie overeenkomst aan te gaan met SIMA Nederland.

Contactgegevens

SIMA-Nederland

Wijkplaats 56
1411LT Naarden
Tel. nr.: 0654 69 69 02
Email: info@sima-nederland.nl

KvK nummer: 320373970000
BTW nummer: 040734997B01
Bank: NL60ABNA0455306907