Wat is SIMA®

SIMA®: Systeem voor Individuele Motivatie Analyse

Sommige bezigheden verrichten we graag en goed, andere mijden we liever.  Deze voorkeur manifesteert zich in ruwe vorm al vroeg in het leven.  Na verloop van tijd ontstaat hieruit een uniek patroon van gemo­ti­veerd gedrag.

De SIMA®-aanpak is methodisch en staat garant voor een zorgvuldige analyse van datgene wat u van nature motiveert.  Als uitgangspunt nemen we concrete, door u zelf aangedragen activiteiten waar u tevreden over was en plezier aan beleefde.  Omdat u zelf het beste weet welke activiteiten dat zijn, baseren wij hierop onze analyse.

In dat patroon ligt vast wat een mens voor zichzelf nastreeft (centrale drijfveer) en welke vaardigheden hij/zij telkens weer als vanzelf gebruikt.  Ook geeft dit patroon aan welke specifieke onderwerpen hem voort­­­­durend boeien, onder welke omstandigheden hij prettig functio­neert en wat zijn voorkeursrol is als hij werkt met anderen. In deze visie onderscheidt SIMA-Nederland zich van de gangbare opvatting dat mensen alles kunnen bereiken wat ze willen, mits ze daar maar hard genoeg voor  werken, leren, oefenen en trainen.

Uitgangspunt van de SIMA®-methode

 De SIMA®-methode is gebaseerd op een even eenvoudig als logisch principe:

 Als we willen weten wat ons echt ‘beweegt’, moeten we kijken naar ons gedrag in de activiteiten die we zelf als plezierig en succes­vol hebben ervaren.

Ons gevoel over die activiteiten is positief, omdat we vrij waren om ons te gedragen op een manier die bij ons paste.  In deze activiteiten konden we onze natuurlijke talenten kwijt en maak­ten we gebruik van onze sterkste kwaliteiten.  En dit alles gaf voldoening, omdat we bereikten wat we voor onszelf nastreefden.

Als u daarom terugkijkt op activiteiten die gepaard gingen met een gevoel van plezier en succes, dan worden uw talenten zichtbaar.  Onze conclusies zijn niet gebaseerd op een enkele, incidentele acti­vi­teit maar op minimaal acht activiteiten uit zowel uw privé- als uw beroepsleven.  Pas dan wordt een patroon van gemotiveerd gedrag zichtbaar: uw motivatiepatroon. Wij gaan ervan uit dat u in elke periode van uw leven dingen heeft gedaan die u plezierig vond en waar­over u tevreden was.  Daarom zijn naast werk- en vrijetijdssituaties ook activiteiten uit uw jeugd voor ons van belang.

Inzicht in het motivatiepatroon helpt aanzienlijk bij het maken van gerichte loopbaankeuzes.  Als u name­lijk werk doet dat aansluit bij u wat van nature motiveert, dan kan het niet anders of u doet dat werk met plezier en met succes.  Denk bijvoorbeeld aan mensen die echt succesvol zijn en u zult merken dat zij zonder uitzondering bezig zijn dingen te doen waar ze plezier aan ontlenen en waar ze op een natuurlijke manier goed in zijn.

Verschil met een sterkte/zwakte analyse

De SIMA®-methode is gericht op het in kaart brengen van uw sterke en niet van uw zwakke kanten.  Waarom alleen de sterke?

Waarschijnlijk zijn er meer dingen die u níet graag doet en niet goed kan dan omgekeerd.  Deze zwakke punten kent u vermoedelijk zelf het best.  Misschien heeft u in het verleden al veel moeite gedaan om ze tot een accep­tabel niveau op te schroeven, bijvoorbeeld via allerlei cursussen en trai­ningen.  Mogelijk heeft u dan ook keer op keer moeten vaststellen dat u ondanks alle inspan­ning nooit het niveau haalde van iemand die op uw zwakke punt juist van nature sterk is.

In plaats van te proberen van zwakke kanten sterke te maken, is het verstandiger om juist de sterke kanten als uitgangspunt voor verdere ontwikkeling te nemen.  Volg daarom liever cursussen, trai­ningen en oplei­dingen die aansluiten op wat u altijd al leuk vond om te doen.  De kans om in die richting vooruit te schieten en zelfs te excel­leren is aanzienlijk groter.

Om dit uitgangspunt te illustreren een korte fabel:

" Op een dag besloten de dieren dat ze iets ‘groots’ moesten ondernemen om de uitdagingen van de moderne tijd het hoofd te bieden. Daarom stichtten ze een school. Ze ontwikkelden een vakkenlijst, die bestond uit Hardlopen, Klimmen, Zwemmen en Vliegen. En in het belang van een eenvoudige organisatie volgden alle dieren dezelfde vakken. De eend was uitmuntend in Zwemmen, nog beter dan haar leraar. Ze slaagde ook voor Vliegen, maar in Hardlopen was ze slecht.

Omdat ze niet zo hard kon rennen, moest ze vaak nablijven en moest ze Zwemmen laten vallen, zodat ze meer kon oefenen in Hardlopen.

Na verloop van tijd waren haar zwemvliezen kapot en was ze nog maar gemiddeld in Zwemmen. Maar omdat gemiddeld voor de schoolleiding nog altijd acceptabel was, maakte niemand zich zorgen, behalve de eend zelf en haar ouders.

Het konijn was in Hardlopen aanvankelijk de beste van zijn klas, maar hij kreeg een zenuwinzinking, omdat hij bij Zwemmen zo’n grote achterstand moest wegwerken.

De eekhoorn was uitmuntend in Klimmen, totdat ze gefrustreerd werd van Vliegen. Van de leraar mocht ze alleen vanaf de grond omhoog starten en niet vanuit de boomtop naar beneden. Door het overmatige oefenen kreeg ze last van platvoeten. Uiteindelijk scoorde ze gemiddeld voor Klimmen en onvoldoende voor Hardlopen.

De arend was een probleemkind en kreeg vaak straf. In de klimklas was hij eerder boven in de boom dan alle anderen, maar hij wilde het persé op zijn eigen manier doen.

Aan het eind van het jaar mocht de vliegende bergaap, die bijzonder goed kon vliegen en daarnaast een beetje kon zwemmen, hardlopen en klimmen, de ouders toespreken, omdat hij het hoogste gemiddelde cijfer had.

De andere leerlingen zaten er gedeprimeerd bij. De meesten hadden twee onvoldoendes en waren in de andere vakken achteruit gegaan *. "

* Ontleend aan G.F. Refvis, Teacher Training, Vol. 2, No. 4, mei 1948, p. 7

De moraal:  doe waar je van nature goed in bent en ontwikkel de talenten die bij je horen, dat wil zeggen die je op een natuurlijke manier gemotiveerd bent om te gebruiken.

everyone is a genius groot

Contactgegevens

SIMA-Nederland

Wijkplaats 56
1411LT Naarden
Tel. nr.: 0654 69 69 02
Email: info@sima-nederland.nl

KvK nummer: 320373970000
BTW nummer: 854057961B01
Bank: NL60ABNA0455306907